Nhathuoccuulong.com – Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư trình bày cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web Nhathuoccuulong.com. Với việc đồng ý chính sách quyền riêng tư cùng thỏa thuận thành viên, Quý khách mặc định chấp nhận cách thức Nhathuoccuulong.com thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách v.v.. được nêu trong chính sách này.

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích tại Nhathuoccuulong.com, Quý khách cần phải cung cấp các thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

– Tên, địa chỉ.

– Email, số điện thoại di động.

– Các thông tin giao dịch khi Quý khách tương tác với website của chúng tôi, chẳng hạn: sản phẩm cần mua, giá trị giao dịch, địa chỉ nhận hàng, địa chỉ thanh toán.

    1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu trên website Nhathuoccuulong.com bao gồm: Tên khách hàng, email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Nhathuoccuulong.com cần khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Nhathuoccuulong.com liên hệ xác nhận khi khách hàng mua sản phẩm trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nhathuoccuulong.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Nhathuoccuulong.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp thông tin, các dịch vụ, sản phẩm và sự hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

– Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu.

– Tư vấn, hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

– Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

– Đo lường và cải thiện các dịch vụ của Nhathuoccuulong.com.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

  1. Thời gian lưu giữ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được Nhathuoccuulong.com lưu giữ trên hệ thống website của Nhathuoccuulong.com mãi mãi. Thông tin chỉ được xóa bỏ khi khách hàng đưa ra lý do phù hợp hoặc vi phạm chính sách của Nhathuoccuulong.com. 

  1. Những người có thể tiếp cận thông tin khách hàng của Nhathuoccuulong.com

Nhathuoccuulong.com cam kết không bán hay cho thuê thông tin cá nhân khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, Nhathuoccuulong.com có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

– Nhathuoccuulong.com sử dụng thông tin khi được khách hàng đồng ý.

– Bên thứ ba được khách hàng ủy quyền hoặc cho phép Nhathuoccuulong.com cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách.

– Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu Nhathuoccuulong.com tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.

– Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.

– Đảm bảo các chính sách, quy định của Nhathuoccuulong.com được thực thi nghiêm túc.

– Cho các công ty, tổ chức Nhathuoccuulong.com thuê để thay mặt Nhathuoccuulong.com thực hiện một số chức năng cần thiết theo đúng quy định.

– Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết hoặc hợp nhất thành một pháp nhân mới.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho các quan chức chính phủ hay những bên thứ ba nào khác trừ khi Nhathuoccuulong.com hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

  1. Đơn vị thu thập thông tin

Nhathuoccuulong.com là đơn vị trực tiếp thu thập thông tin của khách hàng.

Nếu quý khách có thắc mắc về quá trình thu thập dữ liệu và xử lý thông tin của chúng tôi hoặc muốn chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân trên Nhathuoccuulong.com có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC CỬU LONG

Địa điểm kinh doanh: Kiot số 02,5/5, Khu phố Bình Quới A, P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 077 964 4104

  1. Hiển thị và quản lý thông tin của bạn

Bạn phải chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. Nhathuoccuulong.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin được khai báo.

  1. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

– Thành viên có thể liên hệ với Nhathuoccuulong.com theo hotline 077 964 4104 để yêu cầu ban quản trị thực hiện chỉnh sửa dữ liệu cá nhân. 

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Nhathuoccuulong.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Nhathuoccuulong.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

  1. Thay đổi chính sách

Nội dung của Chính sách Quyền riêng tư này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Nhathuoccuulong.com cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi có sự thay đổi, Nhathuoccuulong.com sẽ ghi ngày tháng thay đổi trên bản cập nhật để bạn đảm bảo đó là bản cập nhật mới nhất.

Quý khách hàng đồng ý rằng nếu Quý khách tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Nhathuoccuulong.com sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo chính sách được sửa đổi.

Lưu ý:

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, góp ý hay phản hồi về quy định này, vui lòng liên hệ ngay với Nhathuoccuulong.com qua số điện thoại 077 964 4104

Nhathuoccuulong.com rất mong mọi góp ý và phản hồi quý giá của Quý khách.